Winkelwagen

Defecten.


Garantie termijn.
Op al onze producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. 
Arworld.nl heeft een eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door Atworld.nl en zijn werkplaats.

Uitgesloten van garantie.

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:
Defect bij ontvangst.

Indien uw product direct bij ontvangst niet goed is / functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. Als Artworld.nl het defect kan bevestigen, ontvangt u in de meeste gevallen een nieuw exemplaar. Let op! Bij het retour zenden van een artikel dat al bij ontvangst niet goed was of niet functioneert de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden.

Stappenplan garantie en defecten.

Wilt u gebruik maken van uw garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.
 
 1. Meld bij onze Klantenservice dat u een artikel retour wilt sturen. 
 2. Wanneer u het artikel ter reparatie retour stuurt volg dan onderstaande instructies:
   
  • AUB ALTIJD een een duidelijke klachtomschrijving bijvoegen. 
  • Vermeld ALTIJD uw volledige persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
  • Voeg een kopie factuur/aankoopbon en indien bijgeleverd de originele garantiekaart toe. 
  • Uitsluitend het artikel opsturen gerelateerd aan de klacht/het defect. 
  • Verpak het artikel goed zodat er geen transportschade kan ontstaan. 
  • Wij adviseren uw artikel aangetekend EN verzekerd op te sturen. 
 3. Na ontvangst van uw zending, stuurt Artworld.nl een ontvangstbevestiging via e-mail. 
 4. Indien u het artikel opstuurt binnen de garantieperiode vragen wij u 8 euro toe te voegen voor het aangetekend en verzekerd versturen. 
 5. Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.
   
Kosten.
 
U krijgt 3 maanden garantie op een reparatie. Tenzij anders aangegeven.

Mocht u na de verwachte reparatieduur nog geen statusbericht hebben ontvangen dan kunt u een e-mailbericht sturen met het verzoek om de reparatiestatus na te zien: reparaties@artworld.nl
Onze serviceafdeling is van maandag t/m vrijdag bereikbaar voor uw vragen. Zaterdag kunnen gerepareerde artikelen worden opgehaald of aangeboden in de winkel te Hoogvliet. Zondag zijn wij gesloten.

Garantievoorwaarden.
 
 1. Het door u gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
 2. Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van Artworld.nl) zal Artworld.nl naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan. 
 3. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee. 
 4. Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten. (behoudens de aansprakelijkheid zoals in de door Artworld.nl gesloten verzekering terzake de wet productaansprakelijkheid is gedekt) 
 5. Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd. 
 6. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan Artworld.nl (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd. 
 7. Bij eventuele storing dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (cq garantiebewijs) en eventuele separate productgebonden garantiebewijzen bij Artworld.nl aangeboden te worden.
 8. Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar Artworld.nl en retourzendingen naar de klant voor rekening van de geadresseerde.